Możliwości podłączeń w grzejnikach Purmo Compact Ventil

Kaloryfery z podłączeniem dolnym, w przeciwieństwie do sugerowanego sposobu montażu, można podpiąć w paru sekwencjach. Fabrycznie kaloryfer zaopatrzony jest w 6 króćców. Jeden z nich zaopatrzony jest we wkładkę termostatyczną, a inny w odpowietrznik.Natomiast, gdy zaistnieje taka konieczność wolno oba elementy rozmontować. Istota to podłączenie zlokalizowane na dole. Najważniejsze w tym typie jest by kanał z ciepłą wodą był zawsze podłączony 80 mm od bocznej krawędzi, a odpływ wody 30 mm.

Przeciwstawne podpięcie powoduje spadek wydajności energetycznej kaloryfera powyżej 30%.

Grzejniki z dolnym podłączeniem, dlatego, że posiadają 6 króćców można przyłączyć jak typowy kaloryfer z zasilaniem bocznym. Grzejnik może więc być przyłączony bocznie, krzyżowo i siodłowo. W każdym z tych podłączeń trzeba pamiętać do jakiego króćca podłączyć zasilanie, a do którego odpływ. Przeciwne podłączenie skutkować bowiem będzie zmniejszeniem wydajności kaloryfera o ponad 30%.Kaloryfery Compact Ventil mogą być podłączone równocześnie do króćców dolnych i umiejscowionych z boku. Możliwe są podłączenia pośrednie: z boku i krzyżowe. W owym rozwiązaniu przyłączenie zasilania jest tylko od dołu 80 mm od skraju grzejnika, a powrót podpięty być może z boku kaloryfera na wybranym z ulokowanych na dole króćców z prawej czy też z lewej strony.