Termostaty są elementem który steruje funkcjonowaniem zaworu termostatycznego czy też wkładki termostatycznej. Od ich prędkości i wrażliwości działania zależą przede wszystkim nasze oszczędności w centralnym ogrzewaniu. Jedną z najbardziej energooszczędnych rozwiązań jest wyposażenie układu grzewczego w głowicę gazową quickSWITCH marki Danfoss. W termostacie czynnikiem reagującym na wahania ciepła jest gaz. To on ociepla się i oziębia krócej, niż ciecz użyta w standardowych głowicach termostatycznych. Dzięki tej szybkości reakcji możemy obniżyć zużycie ciepła o 15-20%.Głowicę wskazane jest instalować szczególnie tam, gdzie mamy pomocnicze źródło energii cieplnej. Czyli w miejscach gdzie oprócz standardowego ogrzewania opartego na kaloryferach są dodatkowe elementy produkujące energię cieplną. Wzorem porównawczym jest salon z piecykiem i ogrzewaniem grzejnikowym. Kominek bowiem w owym przykładzie wytwarza ponadplanowe ciepło i nie ma potrzeby by kaloryfer funkcjonował na z góry ustalonych parametrach. Podobna sytuacja jest w pomieszczeniu kuchennym gdy dodatkowe ciepło generowane jest podczas czynności kuchennych czy działania piekarnika. W wypadku toalet ciepło do pomieszczenia dostarcza długa kąpiel, czy też używanie prostownicy. Krótsza reakcja głowicy quickSWITCH pozwala na maksymalne wykorzystane ponadplanowego źródła energii cieplnej. Pozwala także na dostosowanie warunków termicznych w pokojach do wymagań domowników. Głowica gazowa quickSWITCH wytwarzana jest na funkcjonujące kiedyś i obecnie produkowane zawory Danfossa. Wytwarzana jest w wersji z czynnikiem wyniesionym, czyli możemy instalować ją także w sytuacjach gdzie odbiór ciepła przy grzejniku jest utrudniony. Tymczasem wersja wzmocniona zaopatrzona jest w osłonę chroniącą przed kradzieżą i przed majstrowaniem przy głowicy.