Najbardziej ekologiczną energią jaką mogą przetworzyć ludzie jest ta pochodząca z natury. Dlatego, aby wyróżnić tego typu inwestycje od jakiegoś czasu funkcjonują formy wsparcia dzięki którym można uzyskać dofinansowanie na unowocześnienie systemu lub instalację ekologicznego źródła energii. Znaczne zanieczyszczenie atmosfery powodują piece węglowe. W warunkach miejskich o dużym skupisku tego typu instalacje mogą przyczynić się do powstania w powietrzu smogu. Dlatego urzędnikom miast bardzo zależy na minimalizowaniu tego rodzaju zjawiska. Najbardziej popularne są instalacje kolektorów słonecznych.Podłączenie ich w układzie grzewczym budynków bezpośrednio ogranicza zużycie paliwa poprzez zmniejszenie czasu pracy kotła. Obniża to emisję szkodliwych gazów do powietrza. Najbardziej powszechną instalację solarną stanowi kolektor lub ich zespół, umieszczony zwykle na dachu domu. Absorber pobiera ciepło z promieni słonecznych i oddaje do wymiennika. Odtąd systemem przewodów rurowych energia cieplna dociera do zasobnika z wodą podnosząc jej temperaturę. Wnioski o dotację do instalacji paneli słonecznych najczęściej składa się w urzędach miast. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od rodzaju inwestycji, przestrzeni której dotyczy oraz od typu ogrzewania. Zwykle przekazywana jest w formie zapłaty za wykonaną i działającą instalację z ogniwami słonecznymi. Nie wszystkie miasta otrzymują dopłaty. Bardzo często dotacje oferowane są w formie preferencyjnych kredytów w określonych instytucjach bankowych.