Smart 868 układ radiowego regulowania dedykowany jest do samodzielnego montażu. Oparty jest o indywidualnie wybrane elementy, jakie pozwalają na sterowanie ogrzewaniem, zasłonami, światłem, urządzeniami elektrycznymi, a także umożliwiają na prowadzenie monitoringu wnętrz i sprzętu. Sercem systemu Smart 868 jest dedykowany mikrokomputer podłączony do routera domowej sieci internetowej, który drogą radiową komunikuje się z elementami sterującymi takimi jak głowice grzejnikowe, gniazda elektryczne, przekaźniki podtynkowe, czujniki, kamery. Wszystkie funkcje sterujące są dostępne dla użytkownika z okna przeglądarki internetowej dowolnie wybranego komputera lub tabletu. Oprócz tego istnieje możność zdalnego sterowania albo na przykład modyfikacji ustawień, a także dostępu do monitoringu na żywo. Najczęstsze sytuacje można zapisać tak, by występowały z automatu, na przykład obniżenie temperatury, startowanie systemu świetlnego, otwarcie rolet. Wskutek tego Smart 868 zapewnia łatwość oferowaną przez układy tak zwanych inteligentnych domów za małą część ich kosztów, a dodatkowo użytkownik ma możliwość samodzielnego rozbudowania systemu i startowania wedle własnych oczekiwań.