Odkąd wiadomo z mitów, przeklęty Syzyf został wyklęty przez bóstwa na mozolne pchanie ciężkiego głazu na wierzchołek góry i tak przez niekończącą się wieczność. O ile choćby miał biedak dostęp do nowych rozwiązań, takowa harówka mogłaby zakończyć się przed upływem czasu i to bez dużego wysiłku. Dzisiaj bowiem, da się prosto i bez dużych nakładów, samemu skonstruować konieczny najazd na potrzeby wózków elektrycznych lub aut. Jak również wjazdu na rampę załadowczą, właściwie dla wszelkich zapotrzebowań i zakresów wagi. Trzeba jednak pamiętać o zasadniczych rzeczach w ich dobieraniu. Możliwe obciążenie ładunkiem najazdu zrobionego z dwóch profili elementów aluminiowych, maleje razem z ich długością a także wielkością szerokości jednostkowego elementu. Ten montaż powinien przebiegać na podstawie ustalonej techniki, co gwarantuje długą jakość. Listwy przypodłogowe odcina się na długości żądanej szerokości a także łączy ze sobą. Potem instaluje się w prześwicie profilu kątownika najazdowego, stanowiącego boczne zakończenie i scala się spawem. Kątowniki stworzone z dobrej jakości połączonego aluminium, analizowane były za pośrednictwem wytwórcy badaniom wartości użytkowej i wytrzymałościowym. Stop z którego będą wytworzone gwarantują jakość eksploatującym i sprawiają iż poszczególne składowe będą łatwe do transportowania. Pełna gama kątowników daje im powszechność stosowania zarówno w domu jak i transporcie, budownictwe i rolnictwie. To sprawia iż stworzone z tego podjazdy i przejazdy będą bezawaryjne, a także solidne przez przedział czasowy ponad trzech dekad pracy.Teraz także Syzyf by się tak nie napracował, przy tym ponownym wtaczaniu ogromnego kamienia na górę.