Kotły gazowe

Wraz z przyjściem IX 2015 roku wdrożona została w życie Dyrektywa Unijna ErP. Zakłada ona produkcję urządzeń wpływających na zużycie energii w sposób przyjazny dla środowiska. Regulacje prawne objęły przede wszystkim specjalność ogrzewania. Produkty muszą spełniać specjalne warunki w zakresie wydajności energetycznej. Obecnie wytwarzane i wprowadzane na rynek są głównie piece kondensacyjne. Ideą ich funkcjonowania jest odzysk energii ze spalin. Instaluje się je do specjalnego komina, w którym dochodzi do efektu kondensacji. Energia ze spalin wraca do obiegu grzejnego dzięki czemu skuteczność takich kotłów oceniania jest na więcej niż 100%. Ze sprzedaży wycofane zostały urządzenia z zamkniętą komorą spalania o dużo obniżonej efektywności. Nadal w sprzedaży dostępne są kotły z otwartą komorą spalania, jednak przeznaczone są one jedynie do budynków z tradycyjnym systemem kominowym w którym nie ma możliwości modernizacji układu kominowego. Producent do każdego pieca jest zobowiązany dołączyć etykietę energetyczną oraz kartę produktu. Ponosi również odpowiedzialność za wiarygodność informacji na nich zawartych.