Do ogrzewania hal przemysłowych o znacznej powierzchni i wysokości stosuje się bardzo często wodne grzejniki nawiewowe. Jest to układ rur z ciepłą wodą zamknięty w osłonie. Nawiew umożliwia przemieszczanie się ciepłego powietrza poza urządzenie. Używa się je częstokroć do ogrzewania dużych hal, warsztatów, magazynów, hurtowni lub powierzchni biurowych. Kupując nagrzewnicę należy policzyć jaka moc jest niezbędna do ogrzania określonej przestrzeni. Standardowo zakłada się wartość do 30W/m3. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę oczekiwaną temperaturę w magazynie, temperaturę wody dostarczaną przez piec oraz obroty wentylatora. Mniejszą prędkość przyjmuje się dla biur. Pośrednią wartość obrotów w granicach do 70% mocy wentylatora przyjmuje się dla magazynów. Maksymalna moc służy do intensywnego nagrzewania pomieszczenia gdy nie ma w nim pracowników. Przy kupowaniu urządzenia nie należy kierować się mocą maksymalną gdyż hałas nagrzewnicy oraz intensywny strumień nagrzanego powietrza zakłóca pracę ludzi. Można za to zainstalować kilka grzejników nawiewowych, które będą pracowały z niskimi obrotami dmuchawy. Do systemu ogrzewania poprzez wodne grzejniki nawiewowe zaleca się podłączenie termostatu z możliwością ustawienia programu tygodniowego oraz automatycznym regulatorem prędkości obracania się wentylatora. Dzięki temu w czasie nocy nagrzewnica wodna znacznie ogranicza swoją pracę. Przed przybyciem pracowników można zwiększyć wydajność wentylatora do maksimum dzięki czemu pomieszczenie może zostać szybko nagrzane tuż przed przybyciem ludzi do pracy.