Zdalne sterowanie ogrzewaniem – co się stanie gdy nie ma internetu

Głównym elementem wykonawczym systemu regulowania grzaniem jest nastawiany automatyczny regulator temperatury. Typowe regulatory elektromechaniczne instalowane bezpośrednio na zawór kaloryfera mogą być wymienione na lepsze, z elektroniką dającą uzyskać domykanie i odmykanie zdalne, głównie bez konieczności prowadzenia kabli. Regulator grzaniem produkowany jest także po prostu jako stycznik załączający urządzenia wykonawcze, jak choćby kaloryfery elektryczne, kable grzejące itp. Regulatorami zarządza panel dowodzenia, którym można zawiadywać dwutorowo: dotykowo lub zdalnie – radiowo albo przez sieć. Możliwość przyłączenia do systemu czujników ciepłoty, decydujących o automatycznej zmianie parametrów, manualny ekran sterujący oraz łączność bezprzewodowa to istotne cechy pozwalające na komfortowe i wygodne użytkowanie sterowania grzaniem. Zestaw DEVI Smart można użyć do sterowania elektrycznego ogrzewania z użyciem kabli/mat grzewczych/grzejników elektrycznych lub innego, używającego prądu. Zawory połączone są przez WiFi z siecią. Każdy regulator jest zaawansowanym, nastawnym termostatem z programatorem godzinowym, predysponowanym dla celów sterowania elementami grzejnymi elektrycznego ogrzewania. Regulator został stworzony do umieszczenia trwale, zaledwie pojedynczego obszaru o ostatecznym poborze mocy do 3600W. Kierowanie regulatorami dokonuje się za pośrednictwem internetu, z użyciem tzw. obłoku, czyli dedykowanego komputera centralnego. Możesz to zrobić za pomocą aplikacji zainstalowanej na smartfonie łącząca się z serwerem, zdolna uruchamiać do aż 10 niezależnych regulatorów. Ale co się stanie, gdy z nieustalonej przyczyny utracimy dostęp do sieci? Po prostu, utracimy możliwość ZDALNEGO sterowania ogrzewaniem z użyciem oprogramowania w tablecie i zmian będzie można dokonywać tylko ręcznie na ekranie dotykowego urządzenia wykonawczego. Smart868 to także radiowy zestaw zdalnego sterowania, którego sercem jest mała centralka , która łączy się w ramach WiFi przy użyciu fal radiowych z urządzeniami w swoim otoczeniu. Centralka dzięki połączeniu z netem (dowolne łącze przewodowe, gsm, LTE itp), daje się sterować również z przeglądarki internetowej w dowolnym urządzeniu (komputer stacjonarny, laptop, tablet itp.). W tym przypadku jednakże utrata dostępu do netu nie wyklucza możliwości zdalnego sterowania regulatorami, albowiem aplikacja w smartphonie (Android lub iOS) ma dostęp do ustawień centralki i sygnałów zwrotnych za pomocą sieci radiowej WiFi.