Dofinansowanie do alternatywnych form ogrzewania budynków

Ostatnia, mroźna pogoda oraz brak powiewów wiatru przyczyniły się do podwyższenia nagromadzenia zanieczyszczenia powietrza w wielu miastach Polski. Miejscowi obawiali się wychodzić z domów. Przedszkolaki nie wychodziły na dwór. Osoby w podeszłym wieku nie wychodziły na przechadzki. Domy pozostawiać dało się wyekwipowanym w maski. Wówczas hucznie było w Polsce o fakcie zanieczyszczenia powietrza w miastach wywołanym domowymi źródłami ogrzewania. Dyskutowano o metodach batalii z tym faktem. Ekolodzy dzwonili na alarm. Możliwe, że zbiegiem okoliczności, a możliwe, że w nawiązaniu do ostatnio zaistniałej aury WFOŚ od 9 01 2017 roku zainaugurował nowe dotacje na kupno i instalacje alternatywnych źródeł uzyskania energii grzewczej. Dotyczy to kolektorów działających na energię słoneczną, rozwiązań opartych na technologii fotowoltaicznej i pomp ciepła. Propozycja skierowana jest do osób fizycznych. Można otrzymać do 50% wydatków, ale nie więcej niż 5 000 złotych na jednego wnioskodawcę w przypadku instalacji i zakupu kolektorów słonecznych. W przypadku pomp ciepła dotacja wynosi do 40% ale nie więcej niż 15 000 zł na pojedynczego wnioskodawcę. Zaś przy instalacji fotowoltaicznej również 40% z tym, że nie więcej niż 8 000 zł na pojedynczego beneficjenta.W każdym z wyżej wymienionych przypadków jest sposobność powiększenia zapomogi do stu procent kosztów kwalifikowanych w postaci kredytu.Powyższe działania mają pomagać w ograniczeniu emisji brudu do powietrza w dużych aglomeracjach.