Urządzenia podgrzewające wodę elektryczne oraz gazowe

W sprzedaży dostępna jest bardzo szeroka oferta bojlerów. W zależności od potrzeb zakupić można bojlery na prąd oraz gazowe. Z urządzeń na prąd można nabyć podgrzewające wodę w sposób przepływowy lub zasobnikowy. Podgrzewacze na prąd przepływowe mogą być zainstalowane do pojedynczych punktów zużycia wody. Wystarczy zaledwie kilka kilowatów aby w szybkim czasie uzyskać gorącą wodę. Podgrzewacz na prąd o mocy 18-20 kilowatów wystarczy na otrzymanie ciepłej wody pod natryskiem. Bojlery na prąd o mocy 24 kW dedykowane są dla miłośników kąpieli w wannie. Bojler może być również podłączony do 2 odbiorników przykładowo kranu i prysznica, aczkolwiek gorącą wodę w określonym czasie można uzyskać tylko z jednego z nich. Szczególnie komfortowe w eksploatacji są bojlery pojemnościowe, które przygotowują odpowiednią partię wody gotową do spożytkowania. W zależności od objętości dobiera się urządzenie adekwatnie do 1-2 punktów użytkowania wody. Umożliwia on uzyskanie z kilku miejsc odbioru gorącej wody jednocześnie bez zmniejszenia temperatury do czasu zużycia wody w pojemniku. Sprzedawane są w wielkościach od 20 litrów do nawet 300 litrów. Powszechnie zakłada się wielkość około 40 l na mieszkańca. Jeśli w budynku istnieje przyłącze gazowe oraz podłączenie do komina, można zainstalować bojler gazowy. Proponowane są podgrzewacze na gaz przepływowe albo buforowe. Podobnie jak w przypadku podgrzewaczy na prąd należy wybrać właściwą moc. Urządzenia gazowe przepływowe oferowane są o mocach około 19 kilowatów, jednak pracują w zakresach mocy i dostosowują bieżącą pracę do potrzeb użytkownika. Podgrzewacze gazowe pojemnościowe przygotowują pewną partię wody przeznaczoną do zużycia podobnie jak w przypadku elektrycznych podgrzewaczy zasobnikowych.