W jaki sposób funkcjonuje pompa cieplna?

Pompy ciepła to urządzenia, które pozwalają na wykorzystanie istniejącej wokół nas energii cieplnej do celów ogrzewania. Ich instalacja jest dość kosztowna, lecz wydane nakłady powinny niebawem się zwrócić. Pompy ciepła należą do najbardziej tanich w eksploatacji instalacji co i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Pompa ciepła zagospodarowuje energię słoneczną w niskiej temperaturze i geotermalną zakumulowaną w ziemi i ciekach wodnych (dolne źródło ciepła), a później przenosi energię cieplną o wysokiej temperaturze, podniesionej nawet do 60 stopni C do układu centralnego ogrzewania i cwu (górne źródło ciepła). Tym chłodniejszym źródłem, tak zwanym dolnym, z którego jest odbierane ciepło, może być ziemia, woda, a nawet powietrze. Źródłem górnym, do którego ciepło jest dostarczane, jest ogrzewana przez pompę woda (rzadziej powietrze), które krąży w instalacji grzewczej. Na pompę ciepła składają się cztery główne detale: wymiennik do otrzymywania energii cieplnej z otoczenia, sprężarka, wymiennik do oddawania ciepła do instalacji oraz zawór rozprężny. Poszczególne wymienione elementy stwarzają hermetycznie zamknięty system, napełniony cieczą, jaką transportuje ciepło. Ciecz ta to element chłodzący o niskiej temperaturze parowania. Z uwagi na tę właściwość może on zamienić się w parę nawet przy niskiej temperaturze środowiska, np. w zimie. Niskotemperaturowe ciepło z gruntu czy wody przekazane jest przez parownik do instalacji napełnionej specjalnym płynem, jaki zamienia się w gaz. Ogrzany gaz spręża sprężarka pompy, znacznie podwyższając jego ciepło. W skraplaczu zachodzi przekazanie ciepła wodzie, jaka wypełnia grzejniki, a ochłodzony roztwór przepływa przez zawór rozprężny, zawraca do parownika i pełen cykl zaczyna się od początku. Z przytoczonego opisu wynika, że pompa ciepła to najbardziej dogodne rozwiązanie, najbardziej ekonomiczne i najczystsze. Wykazuje najniższe straty eksploatacji i ewentualnych konserwacji, w rozrachunku pomija się nakłady na budowę układu kominowego albo podłączenia gazowego i opłat stałych z tym powiązanych.