Na kierujących pojazdami ciąży odpowiedzialność poprawnego oznaczenia każdego jednego pojazdu ciężarowego. Obowiązujące prawa regulują szczegółowymi paragrafami, który pojazd w którym położeniu, w jakiej barwie konturem powinien być naznaczony. Przepisy wskazują także wielkość procentową owego oznakowania w całej sumie długości danego samochodu transportowego. Także pokazują potrzebę oznakowania w taki sposób, pojazdów rejestrowanych w relacji do ciężaru łącznej transportowanego ładunku. Również rozmiaru platformy ładunkowej oraz przyczepki. I tak, w kolorystyce żółtej lub czerwonej, winien być pełny obrys tyłu paki towarowej. A w kolejności obrys z boku tej skrzyni, powinien świecić kolorem żółtym lub białą barwą światła. Oznakowanie obrysu winno być zrobione techniką, ułatwiającej postrzeganie auta w każdych okolicznościach pogody, zarówno za dnia jak i porą nocną. Na rynku widać że sprawdzonym przy zakupie będzie rozwiązanie firmy 3M z gamy Diamond Grade. To odblaskowa taśma, zrobiona z solidnego plastiku razem z powłoką samoklejącą. Prawidłowo przylepiona wstęga odblaskowa, będzie eksploatowana w przeciągu wielu lat. A lekkość jej montowania, właściwie w jakimkolwiek punkcie pojazdu dostawczego, powoduje że wolno naklejanie wykonać samodzielnie.