Zawory c.o.. W jakim miejscu je instalujemy i jakie spełniają zadania.

Pokrętła centralnego ogrzewania w instalacji spełniają jedne z zasadniczych zadań. Podstawowym zadaniem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa i ekonomicznej eksploatacji. Mają również usprawniać i umożliwiać funkcjonowanie armatury z c.o.. Trudno jest je posegregować tylko z uwagi na funkcję, bo zazwyczaj spełniają ich kilka. Przepustnice przy grzejnikowe zaledwie parę lat temu montowano tylko grzybkowe. Dzięki ich pomocy można było ręcznie regulować przepływem ciepłej wody. Obecnie stosuje się zawór termostatyczny, odcinający i pozwalający opróżnić grzejnik z powietrza. Zawór sterujący temperatura grzejnika składa się z zaworku (wkładki zaworowej) posiadającej składnik nastawczy i głowicy termostatycznej (element reagujący). W termostacie jest element reagujący (gaz, ciało płynne czy parafina) powodujący zamianę nacisku popychacza na trzpień zaworu. Zamontowanie zaworku powrotnego umożliwia demontaż kaloryfera lub opróżnianie jego bez konieczności opróżniania wody z całej instalacji. Obecnie standardem jest uposażenie wszelakiego zbywanego grzejnika w manualnie sterowany zaworek odpowietrzający. Zawory bezpieczeństwa jak sama nazwa podpowiada pełnią zadanie zabezpieczenia aparatów w instalacji c.o. przed przekroczeniem krytycznego ciśnienia. To jeden z ważniejszych zaworków w instalacji c.o.. Aby prawidłowo funkcjonował powinny być ziszczone poniżej wymienione wymogi:

– instalacja bezpośrednio na źródle wytwarzania ciepła lub w jego bezpośredniej odległości

– wskazanie strzałki z obudowy zaworku powinno być spójne z kierunkiem krążenia substancji grzewczej

– nie montujemy żadnej armatury na przewodzie spajającym zawór z instalacją centralnego ogrzewania

– średnica rur i zaworków powinny być takie same.

– co najmniej co rok dokonujemy kontroli zaworku.

Do owej grupy należą również zawory zwrotne lub różnicowe, które w systemach przepływu ukierunkowanego gwarantują właściwy tor przepływu medium.W instalacjach c.o. stosuje się jeszcze zawory miksujące (trójdrogowe, czterodrogowe), które miksują czynnik grzewczy zaczerpywany z zasilana i powrotu w układach systemu c.o. i c.w.u.. Zaworki kulowe zamykające instalowane przed i za mechanizmem rodzaju pompa, filtr, zaworek zwrotny. Zawory odpowietrzające całą instalację (zbudowane z zaworku spustowego i odpowietrznika) montowane w najwyżej znajdującym się punkcie schematu grzejnego.Różnorodność zadań i typów zaworków sprawia, że nasze lokalne instalacje c.o. funkcjonują pewnie i wydajnie.