Pompa ciepła- gdzie zlokalizować jednostkę umiejscowioną na zewnątrz

Pompy dostarczające ciepło w Polsce są co raz bardziej popularne. W wersjach Split zbudowanych na jednostce zewnętrznej istotne jest jej umiejscowienie. Temat hałasu – przepisy wymagają by na granicy naszej nieruchomości nie przewyższać wartości 50dB(A) podczas dnia i 40dB(A) podczas nocy. Zaś urządzenia działają w zakresie 55-70dB(A). Wobec powyższego umiejscowienie ich musi być w odpowiedniej odległości od skraju. Przeciętnie wyniesie to orientacyjnie 8-13m. Kłopot, gdy rozmieszczenie budynku wobec skraju działki przekreśla utrzymanie tej granicy.. Sekcja zewnętrzna pompy ciepła może oziębić przepływające przez nią powietrze o około 10-12 stopni. Przypuszczalnym więc jest, że ewentualny szlak komunikacji pieszej zlokalizowany w pobliżu, może zostać oblodzony także i wiosną. Trzeba wobec tego pozostawić odstępstwo 3 m od pompy by ustrzec tego skutku. Powietrze wydostające się z pompy ma też odmienny skład chemiczny i nie polecane jest sadzenie roślin w pobliżu wyrzutu skroplin. By zapobiec zamarznięciu kondensatu na powierzchni ziemi lub uszkodzenia fasady budynku należy zagospodarować otoczony krawężnikami podkład ze żwiru. Poszukując stosownego miejsca dla naszej jednostki zlokalizowanej na zewnątrz musimy jeszcze nie zapominać o wymogach producenta co do dystansów serwisowych. Jednostka musi znajdować się co najmniej 40 cm od poziomu gruntu. Dla zminimalizowania wibracji trzeba zamontować podkładki wibroizolacyjne. W informacjach od producenta odnajdziemy również dane o minimalnych i maksymalnych odcinkach łącz z składnikiem chłodniczym oraz amplitudę między jednostką zlokalizowaną na zewnątrz a tą zlokalizowaną wewnątrz. Wszyściuchne wyżej wymienione czynniki należy rozważyć obmyślając montaż pompy.