Ostatni już sezon grzejny zaprezentował, jak dolegliwy i niezdrowy dla zdrowia jest smog który jest efektem m.in. archaicznego systemu grzewczego kotłami stałopalnymi w indywidualnych domach. W celu, by nakłonić użytkowników do modernizacji ogrzewania na bardziej przyjazne otoczeniu, państwo uruchomiło na ten cel system dopłat. Dopłaty mogą być wypłacane ze środków Unii Europejskiej, krajowych lub samorządowych. Są w największej liczbie przypadków udzielane w kształcie dotacji albo kredytów na dobrych warunkach. Pewna liczba gmin deklaruje szczegółowo kwoty dotacji, czasami uzależnione od typu pieca, na jaki zdecyduje się właściciel domu. Inne proponują opłacanie pewnej części lub nawet całości lokaty. Zależnie od miejsca dopłaty mogą obejmować kotły na gaz, kotły na biomasę lub akcesoria korzystające z OZE (odnawialnych źródeł energii). Powinno się zacząć od zorientowania się, czy we wskazanej gminie działa system dopłat i na które piece. Kolejnym punktem jest szczegółowe oszacowanie wysokości inwestycji. Co istotne –użytkownik w pierwszej kolejności ponosi koszty zakupu nowoczesnego pieca i wykonania systemu grzejnego, zatem należy ustalić, iż posiada pieniądze dedykowane na ten cel. Po przedłożeniu zgłoszenia w gminie razem z wymaganym zestawem dokumentów i przychylnym zanalizowaniu, podpisywana jest umowa na udział w systemie dofinansowania. Po tym możemy przystąpić do wymiany kotła. Trzeba pamiętać o rachunkach, każdy zakup musi być potwierdzony stosownymi dokumentami, ponieważ na ich podstawie gmina rozlicza dofinansowanie.Na pewno nie można pominąć odwiedzin przedstawiciela gminy, by zweryfikować, czy naprawdę piec i instalacja były wymienione.Niektóre urzędy gminy oferują poradę przy wypisywaniu i składaniu dokumentacji. Poradę w organizacji dopłat można również dostać za pośrednictwem niektórych producentów nowoczesnych urządzeń grzewczych. Za każdym razem trzeba dowiadywać się w dziale informacyjnym urzędu gminy.