Grzejniki płytowe często stosowane w waszych domach, posiadają różne rozmiary. Mogą być o 200; 300; 400; 450; 500; 550; 600; 900 mm wysokości. Mogą być w wielkościach od 400 do aż 3000 mm. W zależności od przyłączenia kaloryfery stalowe rozróżniamy na boczne i z dołu. Przyłączone boczne (kaloryfery rodzaju C). W tej grupie występują wymienione technologie podłączenia kaloryfera: z boku; krzyżowe i siodłowe. Boczne umożliwia podpięcie grzejników równocześnie z prawej jak i po lewej stronie. Podpięcie należy podpiąć do najwyższego wypustki a powrót do najniższego. Przeciwstawne podpięcie wywoła obniżenie mocy grzewczej o 30%. Krzyżowe przyłączenie polecane jest głównie dla kaloryferów o wymiarze przekraczającej 2000mm a również tych, które przekraczają czterokrotność wymiaru. Ten sposób zasilania zapewnia miarowy rozkład ciepła w kaloryferze.Przewód zasilający podłączamy do najwyższego wypustki (prawego lub lewego), a powrót do wypustki przeciwnego dolnego. Podpięcie siodłowe stosuje się często w przypadku instalacji w c.o. rozprowadzonej w listwach przyściennych. Przy tym rodzaju podpięcia siła grzejnika będzie o ok 10% mniejsza. Podpięcie z dołu (kaloryferów modelu CV).W sytuacji podpięcia z dołu, środek kanału podłączeniowego położona jest zawsze 80 mm od pobocznej kresu grzejnika, mianowicie oś przewodu odcinającego 30 mm. Przeciwne przyłączenie wywołuje utratę mocy kaloryfera o ponad 30%.Połączenia okrężne boczne i krzyżowe umożliwia podłączenie przewodu zasilającego od dołu a odpływ na króćcu bocznym.Grzejniki rodzaju CV mogą (po wymontowaniu wkładki zaworowej) być załączone jak standardowe grzejniki modelu Compact czyli z boku, skrzyżowane i siodłowo.