Warstwa izolacyjna ogrzewania podłogowego

Przy planowaniu ogrzewania podłogowego należy uwzględnić optymalną ilość miejsca na docieplenie. Stosowna grubość powłoki izolacyjnej zabezpieczy dom przed stratą temperatury do gruntu i fundamentu. Im większa warstwa tym lepiej, jednakże zazwyczaj przyjmuje się wartość przynajmniej 10cm dla podłogi na gruncie, tymczasem dla stropu przyjmuje się wartość przynajmniej 2,5 cm. Poprzez zapewnienie odpowiedniej warstwy chroniącej szacuje się, że 85% ciepła trafia z powrotem do budynku. Do izolacji podłogi wykorzystuje się panele ze styropianu typu EPS lub XPS. Styropian EPS formują spienione granulki ugniecione w blok, który w kolejnym etapie dzielony jest na mniejsze płyty. Jego powierzchnia jest porowata, co zwiększa jego nasiąkliwość. Lepszym wyborem są panele XPS, które oferowane są o docelowych wymiarach. Płyty te posiadają jednorodną strukturę o gładkiej nawierzchni. Istotną kwestią jest jakość płyt styropianowych, czyli ilość materiału wykorzystana na produkcję pojedynczej paczki styropianu. Im wyższa waga tym właściwości izolacyjne są lepsze. Do zaizolowania ogrzewania podłogowego nie stosuje się folii metalizowanej ponieważ nie ma ona cieplnych właściwości ochronnych. Wykorzystuje się ją w celu ochrony tafli styropianowych przed wodą z warstwy betonu oraz do wyznaczania miejsc na przewody wodnej podłogówki.