W końcówce września 2015 roku wprowadzone zostało nowe prawo Unii Europejskiej dotyczące sprawności urządzeń energetycznych (ErP Energy Related Products). To kolejny oficjalny etap w celu obniżania sumy energii zużywanej bezcelowo przez elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego i systemy grzewcze. Przyjęcie wspomnianej regulacji sprawiło duże przemiany na rynku szczególnie w obrocie kotłów, bojlerów zewnętrznych, podgrzewaczy wody, kolektorów solarnych, pomp ciepła oraz wymienników cwu. Dyrektywa ErP dopuszcza możliwość wytwarzania oraz wprowadzania do obrotu Unii Europejskiej tylko urządzeń do ogrzewania, które wypełniają określone normy efektywności energetycznej. Dla kotłów grzejnych sprawność średnioroczna (obliczana w określony sposób narzucony tą dyrektywą) powinna być większa od 86 procent.Takowe wymagania spełniają jedynie kotły kondensacyjne, zatem oznacza to, że piece standardowe w praktyce znikają z rynku.Kotły z otwartą ,a także z zamkniętą komorą spalania nie są już wytwarzane, na rynku są tylko takie, jakie weszły na rynek przed datą obowiązywania regulacji UE. Ewenementem są jedynie piece konwencjonalne z otwartą komorą spalania, jakie są dopuszczone do sprzedaży jedynie z wykorzystaniem do modernizowania poszczególnych urządzeń w układzie wspólnego komina w budynkach wielorodzinnych.