System kominowy z tworzywa sztucznego – bez żartu

Dotychczas stosowane instalacje odprowadzające spaliny, oparte na podzespołach ceramicznych, znacząco wpływały na cenę układu. Udawało im się szacować do 5-10 tys. zł. Obecnie produkowane zasilane gazem piece niskotemperaturowe pozwalają nam zaoszczędzić koszty. Spaliny produkowane przez najnowocześniejsze kotły osiągają tak niskie temperatury, że wskazane jest zastosowanie instalacji wspartych na rurach polipropylenowych. Strumień gazów spalinowych jest wymuszany poprzez zamontowany w piecu wentylator. Dzięki temu piec pracuje jednostajnie i nie musimy się niepokoić o tzw. cug kominowy, jak to miało miejsce w wypadku starszych typów pieców. Wytwórcy kotłów proponują markowane swoim logiem zestawy do wyprowadzania gazów spalinowych. Dostępne są również tańsze produkty zamienne. Najczęściej stosowanym podłączeniem jest system montowany w szachcie komina. Taki system pochłania wydatki rzędu 1000-1500 zł. W wypadku układu montowanego w budynku wielorodzinnym koszty zwiększają się w powiązaniu z ilością rur. W przypadku domu zamieszkiwanego przez jedna rodzinę, wolno stojącego o mocy do 21 kW możemy znacząco obniżyć wydatki, usuwając spaliny poprzez boczną ścianę budynku. Wówczas koszty wahają się w przedziale 300-500 zł. Rozwiązanie to sprawdzi się również do pawilonów produkcyjnych i wolno stojących magazynów. W owym wypadku nie ma zakresów parametrów mocy kotła. Przy przebudowie pomieszczenia w którym pracuje piec da się zastosować obecny przewód kominowy i odprowadzić gazy spalinowe starym ujściem, a powietrze do kotła może być doprowadzone niezależnym kanałem. Wówczas będzie to system rozłączny 2x80mm. Niezależnie od tego, czy prowadzimy instalację wyprowadzającą spaliny do boku budynku, czy też w szachcie lub rozdzielczy. W przypadku pieca nisko temperaturowego wydatek ten jest znacznie mniejszy dzięki zastosowaniu komponentów plastikowych.