Regulacja pogodowa

Programator zewnętrzny to teraz kluczowe wyposażenie pieca z funkcją kondensacji oraz pompy ciepła. Czujnik pogodowy działa w oparciu o temperaturę na zewnątrz i wykres ubytków domu (ustawioną podczas uruchomienia) wyznacza temperaturę wody, która dochodzi z pieca albo pompy ciepła na instalację grzewczą.Najważniejszą zaletą regulacji pogodowej jest osiągnięcie największej sprawności pieca z efektem kondensacji (pompy ciepła), a tym samym najmniejszych do uzyskania kosztów za grzanie. Drugą przydatną cechą jest sterowanie instalacją grzewczą, a dokładnie poziomem ciepła w budynku w oparciu o krzywą grzewczą. W szczególności jest to korzystna funkcja w układach C.O. o znacznej bezwładności cieplnej (ogrzewanie podłogowe, instalacje grzejnikowe o znacznej pojemności wodnej). Dobór regulacji pogodowej zależy od typu pieca (pompy) oraz od typu i skomplikowania instalacji centralnego ogrzewania Na przykład od ilości pętli grzejnych oraz naszych oczekiwań co do kontrolowania temperatury na wybranych kondygnacjach budynku lub w pomieszczeniu. Wybrane wersje pieców posiadają wbudowaną kontrolę zewnętrzną (bez regulacji czasowej),a pozostałe wymagają czujnika zewnętrznego (zazwyczaj regulator tygodniowy jest zawarty).

Najczęściej spotykane komplikacje z regulacją pogodową:

-niedogrzanie całego budynku – wyznaczona zbyt mała krzywa grzewcza przez instalatora,

-uruchomienie kominka powoduje wyłączenie grzania w całym domu – wyłączyć w regulatorze zewnętrznym zamontowanym w pokoju z kominkiem czujnik temperatury wewnętrznej,

-tylko podczas wietrznych dni spada temperatura w pomieszczeniach – dom ma mankament – jest podatny na przewiewanie i ciepłe powietrze jest z niego wywierane – powinno się usprawnić wentylację lub zaizolowanie domu.

Zalecenia:

-nie wierz w to, iż instalator ustawi Ci najlepiej sterownik pogodowy; zrozum jak funkcjonuje i samodzielnie dopasuj krzywą grzejną oraz wyłącz korektę w oparciu o czujnik temperatury wewnętrznej.

-regulator zamontuj w piecu albo bezpośrednio obok niego – doprowadzanie przewodów do salonu to zbędny koszt – prawidłowo ustawiony programator nie wymaga korekt,

-dopilnuj zamontowanie czujnika zewnętrznego na ścianie północnej, aby prawidłowo robił pomiary temperatury powietrza (a nie ściany),

-zdecyduj, czy oczekujesz indywidualnej kontroli temperatury w poszczególnych pomieszczeniach. Jeżeli tak, to zamontuj termostaty grzejnikowe (dla kaloryferów) lub dedykowane termostaty elektroniczne (do ogrzewania podłogowego).