Od 01.01.2018 roku zaczęły obwiązywać najnowsze regulacje UE dotyczące ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy wnętrz. Regulacja ta nazwana jest regulacją 20/20/20. W sprawie elektrycznych układów ogrzewania nowe regulacje dotyczą akcesoriów regulujących pracękaloryferów elektrycznych. Wytwórcy programatorów oraz sprzętów zaopatrzonych we wewnętrzne termostaty zostali zobligowani do wprowadzenia zmian pozwalających na zaadaptowanie sprzętów do wytycznych najnowszych regulacji. Dyrektywa pokazuje odrębne nagwałkazy dla kaloryferów, a odrębne dla sterowników temperatury. Na mocy nowych regulacji wszystkie dotychczasowe urządzenia ogrzewające winny wypełniać normy dotyczące energoefektywności wnętrz, a szczególnie winny być zaopatrzone w funkcje ograniczające zużycie prądu. Oferowane od stycznia 2018 roku kaloryfery elektryczne, ogrzewacze akumulacyjne, sterowniki grzania gazowego i na prąd, muszą zostać wyposażone w termostaty monitorujące nagły spadek temperatury w pomieszczeniu, który oznacza otwarcie okna. Termostat ma w takim wypadku całkowicie odłączyć system, by nie dopuścić do zwiększonego zużycia prądu koniecznego dla kompensaty przy nagłej utracie ciepła. Następną bardzo ważną i konieczną zmianą oczekująca na producentów tych urządzeń, jest funkcja adaptacyjna. Oznacza uczenie się przez regulator urządzenia, tego jak wcześnie powinno się włączyć, by o określonej porze dać ustawioną temperaturę.Następnym kryterium regulacji 20/20/20 jest bezprzewodowe sterowanie systemem ogrzewania. Daje możliwość regulacji kaloryfera z każdego punktu na ziemi. Regulacja grzejnikiem odbywa się za pomocą oprogramowania na sprzęcie mobilnym. Większość producentów w czasie najbliższych miesięcy wprowadzi do oferty urządzenia spełniające te restrykcyjne wymogi. Wszystkie wyprodukowane wcześniej urządzenia, mogą być sprzedawane do wyczerpania stoków magazynowych. Najnowsze wytyczne tyczą zamówień na urządzenia wykonane w roku wejścia w życie regulacji 20/20/20.