Słowo Prosument to zbitka słów producent i konsument. Prosumentem nazywa się konsumenta energii który tym samym zaangażowany jest w jej produkcje i przekazuje nadwyżki do sieci.

Jeszcze kilka lat temu fotowoltaiczne instalacje były w ogóle nieopłacalne dla konsumenta. Przeszkodą była nie tylko cena, ale również zagwostką z magazynowaniem nadwyżki. Sam koszt zakupy i utrzymania zestawu akumulatorów nawet obecnie jest do zaakceptowania tylko dla osób, które nie mają dostępu do sieci energetycznej lub mają systematyczne przerwy w dostawach energii z sieci.

Wspomniana wyżej umowa prosumęcka między posiadaczem własnej instalacji fotowoltaicznej, a dystrybutorem energii, pozwala na oddanie nadwyżek energii do sieci z możliwością jej późniejszego odebrania. Bardzo ważne: energetyczna sieć nie potrafi magazynować energii. Taka nadwyżka przekazanej do sieci zostaje natychmiast zużyta przez iinnych odbiorców. Prosument w okresie późniejszym może odebrać energię wytworzoną przez elektrownię, turbinę wodną lub wiatrową.

Aby ułatwić rozliczanie, w umowach prosumęckich można odebrać:

– do 80% oddanej nadwyżki dla instalacji do 10kWp

– do 70% przesłanej nadwyżki energii dla instalacji 10 do 40kWp.

Zwykle umowa z operatorem sieci energetycznej uściśla, w jakim okresie przekazana nadwyżka może być z powrotem odebrana. Niestety jeśli nadwyżka energii nie zostanie odebrana, to bezpowrotnie przepada. Dlatego tak ważne jest umiejętne dobranie mocy dla instalacji fotowoltaicznej do naszego zapotrzebowania na energię. aby umowa z operatorem sieci mogla być rozliczana potrzebna jest zamiana liczników energii na dwukierunkowe