Fotowoltaika Ogrzewanie Inowrocław

Panele fotowoltaiczne zamontowane na domu z odpowiednim zapasem mocy dzięki umowie z dostawcą energii elektrycznej to darmowy sposób na ogrzewanie budynku w okresie zimowym. Cała sztuka polega na właściwym obliczeniu mocy ogrzewania na prąd do mocy fotowoltaki oraz ocieplenia budynku w regionie Poznania. Błędne podejście to złe oszacowanie mocy potrzebnej do ogrzania budynku. Właściwe obliczenie w przypadku domów już użytkowanych jest realizowane na bazie kwot wydatkowanych na zakup paliwa np. drewna na cele grzewcze. W analogiczny sposób firmy oferujące fotowoltaikę dobierają powierzchnię fotowoltaiki na podstawie faktur za prąd. W odróżnieniu, od zużycia energii elektrycznej, ilość paliwa zużytego na cele grzewcze zależy w największym stopniu od sezonu grzewczego. Ostatnie sezony grzewcze to wyjątkowo lekkie zimy i szacując zużycie paliwa najlepiej brać średnią wieloletnią z lekkim naddatkiem. Uwzględniając sprawność pieca, można obliczyć ilość potrzebnej energii elektrycznej na cele ogrzewania. W przypadku fotowoltaki montowanej do nowoczesnego domu zadanie jest mniej skomplikowane, ponieważ dokumentacja projektowa zawiera potrzebną ilość kWh energii. Następna sprawa to ciepłą woda użytkowa. W okresie letnim większość energii elektrycznej wytwarzanej przez panele słoneczne oddawana jest do sieci energetycznej. Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej warto tak zbudować, by energię z fotowoltaiki gdy świeci Słońce skierować do zasobnika wody, co poprawi bilans energetyczny w ramach naszej umowy z dostawcą prądu.