Tag: Dofinansowanie do ekologicznych źródeł energii cieplnej do pieca do kolektorów słonecznych

  • Dopłaty do ekologicznych źródeł energii cieplnej

    Smog to zjawisko polegające na pojawianiu się zapylenia powietrza wskutek działalności człowieka oraz występowania nieprzychylnych zjawisk atmosferycznych takich jak mgła oraz brak wiatru. Wszystkie te czynniki oddziałują bardzo niekorzystnie na zdrowie człowieka. Chcąc ograniczyć ilość zanieczyszczeń w powietrzu, władze wielkich aglomeracji wprowadziły zarządzenia służące wspieraniu stosowania alternatywnych źródeł energii. W związku z ryzykiem powstawania smogu…