Tag: dopłata na wymianę nowego kotła dofinansowanie na odnowienie układów grzewczych

  • Dodatkowe pieniądze na zakup nowych pieców i odnowienie układów grzewczych

    Ostatni już sezon grzejny zaprezentował, jak dolegliwy i niezdrowy dla zdrowia jest smog który jest efektem m.in. archaicznego systemu grzewczego kotłami stałopalnymi w indywidualnych domach. W celu, by nakłonić użytkowników do modernizacji ogrzewania na bardziej przyjazne otoczeniu, państwo uruchomiło na ten cel system dopłat. Dopłaty mogą być wypłacane ze środków Unii Europejskiej, krajowych lub samorządowych.…