Tag: fotowoltaika ogrzewanie do domu

  • Jak dobrać odpowiednią moc fotowoltaiki

    Najważniejszą sprawą przy inwestycji w domowy system fotowoltaiki jest dobranie układu oodpowiedniej mocy maksymalnej. Oczywiście parametrem tym jest właśnie moc maksymalna układu opisana wWatach. Jednakże w praktyce przyjmuje się zwyczajowo oznaczenie kWp. 1kWp = 1000W Wspomniana maksymalna moc fotowoltaiki powinna być dopasowana do naszego aktualnego zużycia energii (lub tego w przyszłości). Ponieważ celem jest otrzymanie…

  • Fotowoltaika – nadwyżka

    Coraz liczniejsza jest grupa osób, które zainstalowały fotowoltaikę i ma problemy z nadwyżką energii, której nie ma jak zagospodarować. Co prawda istnieje coś takiego jak umowa prosumencka,która umożliwia przekazanie nadwyżki energii elektrycznej wytwarzanewiosną i latem do sieci energetycznej. Zgodnie z wspomnianą umową prosument może tą nadwyżkę z sieciodebrać iwykorzystać na swoje potrzeby w późniejszym okresie,…