Tag: nadwyżka energii

  • Fotowoltaika kim jest Prosument

    Słowo Prosument to zbitka słów producent i konsument. Prosumentem nazywa się konsumenta energii który tym samym zaangażowany jest w jej produkcje i przekazuje nadwyżki do sieci. Jeszcze kilka lat temu fotowoltaiczne instalacje były w ogóle nieopłacalne dla konsumenta. Przeszkodą była nie tylko cena, ale również zagwostką z magazynowaniem nadwyżki. Sam koszt zakupy i utrzymania zestawu…

  • Fotowoltaika – nadwyżka

    Coraz liczniejsza jest grupa osób, które zainstalowały fotowoltaikę i ma problemy z nadwyżką energii, której nie ma jak zagospodarować. Co prawda istnieje coś takiego jak umowa prosumencka,która umożliwia przekazanie nadwyżki energii elektrycznej wytwarzanewiosną i latem do sieci energetycznej. Zgodnie z wspomnianą umową prosument może tą nadwyżkę z sieciodebrać iwykorzystać na swoje potrzeby w późniejszym okresie,…