Tag: ogrzewacz CWU nie lodowata

  • dlaczego brak komfortu przy w grzaniu bieżącym?

    Zasadniczo decyduje o tym trudność nastaw oraz ustabilizowania jednakowej temperatury wody w przepływowym źródle ciepła, a tym samym w punkcie czerpalnym, bez względu na wielkość zużycia. Zazwyczaj ciśnienie wody jest zmienne i to stanowi główny problem, by zachować stałość temperatury. W zbiorniku przepływowym (podgrzewanie na żądanie) nie ma możliwości w instalacji wykorzystać krążenia w obiegu…